Skip to main content

"En als je niet met liefde arbeiden kunt en alleen met tegenzin, dan is het beter om je arbeid op te geven en te gaan zitten bij de tempelpoort om aalmoezen in ontvangst te nemen van hen die vol blijdschap arbeiden. Want als je met onverschilligheid brood bakt, bak je een bitter brood dat slechts ten dele 's mensen honger stilt. En als je afgunstig de druiven perst, werkt je afgunst een vergif in de wijn. En zo je zingt als de engelen, maar van zingen niet houdt, sluit je 's mensen oren voor de stemmen van de dag en de stemmen van de nacht."

(Kahlil Gibran)

Werk is zichtbaar gemaakte liefde...

Ik bied een prachtig (bottum-up) programma aan organisaties die de vitaliteit van hun medewerkers en dus hun bedrijf willen vergroten!

Vitaal Vak-mens

Vitale medewerkers zorgen voor een vitale organisatie. Medewerkers die aandacht besteden aan hun eigen vitaliteit hebben een grote mentale veerkracht ofwel een goede geestelijke gezondheid. Een vitaal persoon zit lekker in haar vel, is een leuke collega, is productief en verzuimt weinig.

Zij voeden het werk én het werk voedt hen!

Maar hoe zorg je voor vitale medewerkers? Hoe zorg je dat ze zelf en vooral ook samen aan de slag gaan met langer productief, tevreden en betrokken werken? Wat hebben ze daar zelf eigenlijk voor nodig? Het programma Vitaal Vak-mens is een doeltreffende methode om vitaliteit in elke organisatie vast te stellen én te bevorderen, zodat mensen productiever, gezonder, gelukkiger en betrokken blijven in het werk. Duurzaam inzetbaar, dat is het doel.

Wat levert het op?

Onderzoek van TNO laat zien dat het versterken van Vitaal Vak-mens vele positieve gevolgen heeft voor medewerkers én organisatie. Meer Vitaal Vak-mens zorgt ervoor dat medewerkers tevredener zijn. Medewerkers voelen zich gezonder, competenter en meer betrokken en lopen daardoor minder risico om uit te stromen naar ziekte, arbeidsongeschiktheid of vroegpensioen.

Hoe doen we dit?

In 5 stappen;

  1. Bewustwording; wat is Vitaal Vak-mens, wat vinden we belangrijk?
  2. Diagnose op maat, op basis van de uitkomsten van stap 1.
  3. Interventie ontwikkeling op individueel-, leidinggevend- en organisatie niveau.
  4. Interventie implementatie
  5. Evaluatie van proces en effect

Kenmerken van dit programma

Het bijzondere van dit programma; het is bottum-up. Medewerkers gaan  zelf aan de slag en krijgen inzicht in hun vitaliteit, de bewustwording groeit. Zij bedenken passende interventies om de vitaliteit te bevorderen en deze interventies worden met en door alle lagen heen geïmplementeerd. Medewerkers hebben de regie.

Het programma is wetenschappelijk onderbouwd. De diagnose en effectmeting vindt plaats met een gevalideerd instrument. Er ontstaat bewustwording en oplossingsgericht denken en handelen op het gebied van het individu, leiding en organisatie. Een garantie voor grote stappen voorwaarts!