Verloskundige Coaching

Je bent zwanger of je bent net moeder geworden! Een prachtige gebeurtenis in een mensenleven!

Toch ervaren lang niet alle vrouwen dit als een prachtige periode in hun leven. Zwangerschap, bevalling en moederschap zijn hele ingrijpende veranderingen in het leven van een vrouw. Er gebeurt iets dat nieuw is, waarover je maar weinig controle hebt, en waar je je heel verantwoordelijk over voelt… Daarbij is er invloed vanuit de buitenwereld (familie, vrienden, collegae, kennissen en toevallige passanten) in de vorm van goed bedoelde opmerkingen en adviezen… Dit alles kan het leven van een vrouw behoorlijk in de war brengen en lang niet alle vrouwen weten zich staande te houden in deze draaikolk van ontwikkelingen.

Maar ook als je door de bevalling nare gevoelens over houdt aan hoe alles gelopen is, is het goed om hier extra aandacht aan te besteden. We gaan dan op zoek naar wat daarvan precies de oorzaak was. Soms is het begrip van de situatie al voldoende om het traumatische gevoel af te laten nemen, soms is er meer nodig. Ik kan via dubbel-gedissocieerde traumaverwerking of EMDR (eye-movement-desensitization-and-reprocessing) je hierbij helpen.

Geïnteresseerd?

Neem contact op