Er zijn veel momenten waarop een mens baat kan hebben bij iemand die vol aandacht en betrokkenheid luistert. Vaak ontstaan er tijdens ‘het verhaal doen’ al nieuwe inzichten. Ieder mens is uniek en heeft capaciteiten in zich om zelf een weg te vinden door en over de vele ‘bergen’ die op je pad kunnen komen. Dat gebeurt als er iemand naar je luistert, open en zonder oordeel. Wat er is, mag er zijn.
Coaching kan op elk moment in je leven handig zijn. Vaak beginnen mensen aan coaching als ze écht vastgelopen zijn, als er sprake is van overspannenheid, burn-out, depressieve gevoelens, verlies waar je in vastloopt, slapeloze nachten, overmatig piekeren, angsten enzovoorts. Dan kan coaching een goede manier zijn om ‘door de bomen het bos weer te zien’. Maar ook als je niet vastgelopen bent kan coaching je een eind op weg helpen. Bijvoorbeeld als je merkt dat je steeds hetzelfde reageert op situaties, terwijl je dat niet wilt. Als je iets wilt bereiken maar het lukt je steeds niet. Als je niet weet wat je wilt… enzovoorts.
Het allerbelangrijkste aan coaching is dat ik luister naar jouw verhaal, vol aandacht en betrokkenheid en onbevooroordeeld. Door zelf je verhaal eens van alle kanten te vertellen en te belichten, ontstaan er vaak al nieuwe inzichten. Als coach zal ik, door het stellen van vragen en soms door het doen van oefeningen, proberen die inzichten naar boven te halen. Die inzichten krijg je dus niet van mij, maar zaten al in je. De kunst was alleen om die naar boven te halen. Vaak geef ik huiswerk mee voor een vervolgsessie, om te zorgen dat de nieuwe inzichten ook tot nieuw gedrag en dus nieuwe resultaten gaan leiden.

Coaching bij zwangerschap of moederschap

Je bent zwanger of je bent net moeder geworden! Een prachtige gebeurtenis in een mensenleven!
Toch ervaren lang niet alle vrouwen dit als een prachtige periode in hun leven. Zwangerschap, bevalling en moederschap zijn hele ingrijpende veranderingen in het leven van een vrouw. Er gebeurt iets dat nieuw is, waarover je maar weinig controle hebt, en waar je je heel verantwoordelijk over voelt… Daarbij is er invloed vanuit de buitenwereld (familie, vrienden, collegae, kennissen en toevallige passanten) in de vorm van goed bedoelde opmerkingen en adviezen… Dit alles kan het leven van een vrouw behoorlijk in de war brengen en lang niet alle vrouwen weten zich staande te houden in deze draaikolk van ontwikkelingen.
Maar ook als je door de bevalling nare gevoelens over houdt aan hoe alles gelopen is, is het goed om hier extra aandacht aan te besteden. We gaan dan op zoek naar wat daarvan precies de oorzaak was. Soms is het begrip van de situatie al voldoende om het traumatische gevoel af te laten nemen, soms is er meer nodig. Ik kan je helpen door gebruik te maken van EMDR (eye-movement-desensitization-and-reprocessing), dubbel-gedissocieerde traumaverwerking en/of de EVA-methode (emotionele-visualisatie-affirmatie)

Door zelf je verhaal eens van alle kanten te vertellen en te belichten, ontstaan er vaak al nieuwe inzichten.

Deze vorm van coaching is voor jou geschikt als:

  • je angst voor de bevalling groot is.
  • je zwangerschap gecompliceerd verloopt.
  • je een traumatische bevalling of kraamtijd hebt gehad.
  • alles heel anders verloopt dan je had gedacht en verwacht.
  • je moeite hebt met het moederschap, of de combinatie van het moederschap met partnerschap, werk en sociaal leven.
  • je met verlies van zwangerschap, kindje of dierbaren te maken krijgt of hebt gehad.
  • je de druk van je omgeving (werk, relatie, familie enz.) te zwaar vindt.
  • je last hebt van depressieve gevoelens, negatief zelfbeeld en/of. onzekerheden.
  • je niet kan genieten.
  • je het gevoel hebt dat je vastloopt.